Housing

Toegang tot managed housing server


Indien u toegang wenst tot een server(s) die wij voor u beheren hebben wij de volgende zaken van u nodig:
  • Het IP adres, of de IP adressen waar vandaan u wilt kunnen inloggen op de server(s);
  • een SSH key;
  • Voorkeur voor een gebruikersnaam.

Achterhalen IP adres

In kantoor netwerken worden vaak niet publieke IP adressen gebruikt en wordt toegang tot het internet via een proxy server of firewall verkregen. Het is dan wellicht niet duidelijk met welk IP adres U naar buiten toe verbinding maakt. 

Om te achterhalen welk IP adres U gebruikt is het handig om achter de PC waar vandaan u wilt kunnen inloggen via uw internet browser bijvoorbeeld de volgende site te raadplegen. http://www.whatismyip.com/. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de beheerder van uw kantoor omgeving.

Aanmaken SSH key

Om in te kunnen loggen heeft u ook een SSH key nodig. Een SSH key is een sleutel paar waarmee uw verbinding tussen uw PC en de server wordt versleuteld. Op die manier kunt u veilig werken omdat commando's en wachtwoorden versleuteld worden verstuurd tussen de PC en de server. Een SSH key bestaat uit 2 delen, het publieke deel dat QFlex nodig heeft en het prive deel dat U niet dient te delen met andere mensen.

U dient dus alleen de publieke key op te sturen. Afhankelijk van uw SSH client eindigd deze file meestal op .pub.

Aanmaken key op linux 

Over het algemeen zijn linux installaties standaard al uitgerust met de client om SSH sessies te kunnen opbouwen.

Een key kunt u aanmaken door een console te openen en het volgende commando te gebruiken:
ssh-keygen -t dsa

U kunt vervolgens kiezen waar u de key wilt bewaren. Over het algemeen is de standaard instelling voldoende en kunt u dus volstaan met hier op enter te drukken:

Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/useraccount/.ssh/id_dsa):

Vervolgens krijgt u 2 maal het verzoek een wachtwoord in te tikken.

Enter passphrase (empty for no passphrase):  

Het is niet verplicht om hier een wachtwoord in te vullen, het is echter wel aan te raden om een wachtwoord te gebruiken. Geeft u geen wachtwoord op dan is iedereen met toegang tot uw PC in staat om via uw SSH key in te loggen op de server zonder een wachtwoord op te geven.

Your identification has been saved in /home/useraccount.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/useraccount.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
3a:cf:55:87:74:57:05:4b:51:c2:de:a5:57:73:c2:cd useraccount@machine

U kunt uw SSH key vinden in de .ssh directory onder uw home directory.

U dient de .pub file te versturen naar ons. Deze heeft over het algemeen id_dsa.pub

U kunt op de volgende manier inloggen op de server:

ssh -l <gebruikersnaam> <machinenaam>.qflex.net

Aanmaken key op windows (putty) 

Download allereerst PuTTY en PuTTYgen vanaf http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Open nu PuTTYgen

Selecteer bij Parameters: Type of key to generate: SSH-2 DSA

Klik nu op generate en beweeg uw muis over het grijze vlak

Geef vervolgens de volgende parameters op:

Key comment: Dit is uw commentaar veld om de key te beschrijven. Vult u hier bijvoorbeeld in "<Naam> SSH Key"

Vull bij Key passphrase  en Confirm passphrase exact hetzelfde wachtwoord in. Dit voorkomt dat iemand uw key misbruikt.

Bewaar vervolgens de public key via "Save Public Key". Selecteer een makkelijk pad en tik vervolgens bij filenaam in: qflex.pub 
Bewaar vervolgens de private key via "Save Private Key". Selecteer een makkelijk pad en tik vervolgens bij filenaam in: qflex

U stuurt nu de qflex.pub op naar ons.

Start vervolgens PuTTY op.

Geef bij Host Name de naam van de server op. <machinenaam>.qflex.net

Geef vervolgens bij Connection -> SSH -> Auth de private key file op bij "Private key for authentication".

Selecteer nu open

U krijgt nu de vraag met welke username u wilt inloggen. Geef uw eigen username hier op.